POLNÍ POŠTY - INFORMACE SEKCE POLNÍCH POŠT

Sekce polních pošt vydává svůj zpravodaj od data vlastního založení v roce 2001. Jeho čtenáři jsou sběrateli celistvostí prošlých našimi i zahraničními systémy polních pošt, a to jak v historické minulosti, tak i v současné době. Cílem zpravodaje je přinášet nové informace o používaných poštovních razítkách, celinách, poštovních známkách, ale i osvětlovat historické pozadí fungování jednotlivých systémů polních pošt. Zpravodaj POLNÍ POŠTY vychází čtvrtletně jako příloha zpravodaje POSTILIÓN. Redaktorem zpravodaje POLNÍ POŠTY je pan Ing. Leoš Bártík.

Níže jsou zdarma ke stažení starší čísla zpravodaje (ve formátu pdf). Jednotlivé ročníky jsou zveřejňovány s tříletou prodlevou -  ročník 2022 tedy bude zveřejněn v roce 2025

2021

2020

2019