POSTILIÓN

Již od roku 1986 vydává ČMSPH zpravodaj POSTILIÓN. Vychází 4x ročně a každé číslo obsahuje řadu článků týkajících se poštovního provozu, poštovní historie i historie obecně. Jako příloha Postiliónu vychází také zpravodaj POŠTOVNY a POLNÍ POŠTY - Informace sekce polních pošt. Níže jsou zdarma ke stažení starší čísla Postiliónu (ve formátu pdf). Jednotlivé ročníky jsou zveřejňovány s tříletou prodlevou - ročník 2021 tedy bude zveřejněn v roce 2024. Ročník 2018 a starší nejsou dostupné v elektronické verzi.

2019

2020