ZPRAVODAJ POŠTOVNY

Zpravodaj POŠTOVNY je vydáván od roku 1980 pro sběratele celistvostí historických i současných poštoven, pošt-partnerů a privátních poštovních služeb. Přední poštovní historici na jeho stránkách dokumentují vývoj poštoven na území Československa/ČR od počátku v roce 1900 až do dnešních dnů. Současně ve spolupráci s archivy, kronikáři a místními úřady rekonstruují historii poštoven v Českých zemích. Zpravodaj Poštovny je vydáván kvartálně jako příloha zpravodaje POSTILIÓN. Redaktorem zpravodaje POŠTOVNY je pan Dr. Petr Gebauer.

Níže jsou zdarma ke stažení starší čísla zpravodaje (ve formátu pdf). Jednotlivé ročníky jsou zveřejňovány s tříletou prodlevou - ročník 2021 tedy bude zveřejněn v roce 2024.

První číslo zpravodaje z roku 1980

2019

2020