ČLENSTVÍ

Naši členové a příznivci se schází na pravidelných pololetních setkáních, jejichž součástí jsou diskuse, výměna filatelistického materiálu i společenské setkání s přáteli. Mezi našimi členy jsou i zkušení vystavovatelé, jurymané, znalci či autoři filatelistické literatury, kteří radí dalším členům při tvorbě jejich sbírek či exponátů. Na setkání zveme i hosty, kteří nejsou členy ČMSPH, ale mají zájem o poštovní historii.


Zájemci o členství v ČMSPH mohou kontaktovat předsedu naší společnosti pana Lubora Kunce. Členství v ČMSPH je regulováno platnými Stanovami Svazu českých filatelistů a Etickým kodexem SČF. Aktuální členský příspěvek činí 150 Kč ročně pro členy žijící v České republice. Přihláška ke členství v ČMSPH a Sekci polních pošt je ke stažení zde.


Novinky ze života společnosti naleznete také v sekci AKTUALITY.